Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије
25.03.2015.

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 25. марта 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 7.120.000.000 динара, односно 71,20 одсто обима емисије, и поред високе тражње у циљу наставка политике оптимизације рочне структуре јавног дуга, реализовано је 260.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 2.600.000.000 динара.

Током ове недеље доспеће државних обвезница исте оригиналне рочности као данашња емисија износиће 4.437.500.000 динара, па ће стога доћи до смањења стања јавног дуга по основу државних хартија од вредности рочности до две године за 1.837.500.000 динара.

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,34 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 27. март 2016. године и 27. март 2017. године.

Фиксна маргина, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,11 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване фебруара 2015. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд