Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Zajednički rad na unapređenju saradnje centralne vlasti sa lokalnim samoupravama u oblasti planiranja budžeta i finansijskoj kontroli
20.03.2015.

Ministarstvo finansija je, uz podršku Švajcarske Vlade (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC) i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), organizovalo danas konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju jačanja saradnje centralne vlasti sa lokalnim samoupravama u oblasti planiranja budžeta i finansijskoj kontroli.

Na prvom u nizu konsultativnih sastanaka koji će se organizovati u regionalnim centrima u Srbiji, posebna pažnja usmerena je na poboljšanje upravljanja i kontrole korišćenja javnih sredstava, jačanje upravljačke odgovornosti i ciljno planiranje javnih sredstava. Predstavnici Ministarstva finansija upoznali su predstavnike lokalnih samouprava sa aktuelnim reformama u oblasti javnih finanisija, planiranjem javnih sredstava i uvođenjem finansijskog upravljanja i kontrole interne revizije.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija, Milovan Filimonović istakao je da je cilj sastanka pojašnjenje zahteva koji su propisani Zakonom o budžetskom sistemu i davanje smernica za pripremu programskog budžeta, uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole, kao i uspostavljanje funkcije interne revizije, na osnovu primera dobre prakse. On je objasnio da je interna kontrola u javnom sektoru važan element reforme upravljanja javnim finansijama i da zato rukovodioci jedinica lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u ovom procesu, kada je reč o preduzimanju mera i liderstva na uspostavljanju, održavanju i radu sistema. Filimonović je pozvao predstavnike lokalnih samouprava na aktivno učešće u budućim skupovima po regionalnim centrima, naglasivši da samo zajedničkim radom možemo unaprediti saradnju od opšteg i zajedničkog interesa, a samim tim i upravljanje javnim sredstvima.

Sastanak čelnika i predstavnika lokalnih samouprava sa predstavnicima resornih ministarstava je prilika da se, kroz aktivnu diskusiju, daju neophodna pojašnjenja i preporuke u vezi sa ispunjenjem zakonskih obaveza na uređenju sistema planiranja i kontrole korišćenja javnih sredstava. Sastanku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Zoran Đorđević, pomoćnik ministra finansija zadužen za Sektor budžeta, Mirjana Ćojbašić i Goran Cvejić.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd