Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Postepeno smanjenje javnog duga
11.03.2015.

Ministarstvo finansija (Uprava za javni dug) povodom današnje objave vesti koja ce odnosi na rast javnog duga u periodu januar 2015. godine – 10. mart 2015. godine od milijardu evra, naglašava da je rast stanja javnog duga uslovljen najvećim delom zbog rasta vrednosti američkog dolara u odnosu na evro.

Do kraja marta 2015. godine javni dug će se smanjiti zbog otplate duga od preko 15 milijardi dinara po osnovu hartija od vrednosti ročnosti do dve godine koje dospevaju na domaćem tržištu, pri čemu je zaduživanje za finansiranje ovog izdatka odrađeno emisijom trogodišnjih dinarskih obveznica krajem februara 2015. godine.

Po drugim osnovama javni dug do kraja marta 2015. godine će se smanjiti i za 75 miliona evra zbog otplate dugova stranim multilateralnim i bilateralnim kreditorima po osnovu spoljnog javnog duga.

Imajući u vidu da Republika Srbija ima visoku likvidnost, operacije sa javnim dugom na domaćem tržištu usmerene su na obezbeđivanje sredstava za finansiranje dospeća hartija od vrednosti i finansiranje smanjivanja stanja dinarskog duga ročnosti do dve godine, čime se javni dug tokom tekuće godine neće povećavati usled operacija zaduživanja na domaćem finansijskom tržištu. Primarni faktor od uticaja na rast stanja javnog duga će biti promena vrednosti američkog dolara u odnosu na evro.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd