Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 26. фебруара 2015. године продатo 96,08 одсто емисије
26.02.2015.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 26. фебруара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 52.194.750.000 динара, односно 104,39 одсто обима емисије. Реализовано је 4.804.175 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 48.041.750.000 динара, што представља 96,08 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у марту и априлу 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 9,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 2. марта 2018. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 2. март 2016., 2. март 2017. и 2. март 2018. године.

Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности на истом је нивоу као и стопа приноса која је остварена на претходној аукцији обвезница исте рочности емитованих у новембру 2014. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд