Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
30.01.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 29. јануар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун* RSD 2.475.384.725,01 2.484.188.281,90   8.803.556,89   8.803.556,89
PayPal Рачун EUR 703.000,00 716.393,01  13.393,01 123,5499 1.654.705,05
Девизни рачун EUR 7.000.000,00 7.482.178,24  482.178,24 123,5499 59.573.073,33
  USD 12.100.000,00 12.308.850,66  208.850,66 108,9121 22.746.363,97
  CHF 0,00 157.937,01 157.937,01 118,3882 18.697.878,33
  GBP 53.707,01 53.707,01 -   164,3169 -  
  RUB 19.856.205,24 19.856.205,24 -   1,5822 -  
  NOK 172.690,00 172.690,00 -   13,9241 -  
  DKK 24.400,00 24.400,00 -   16,5932 -  
  SEK 292.639,00 292.639,00 -   13,1810 -  
  CAD 29.088,72 29.088,72 -   86,2477 -  
  AUD 379.995,00 379.995,00 -   84,7975 -  
  JPY 0,00 272.564.341,00 272.564.341,00 0,924083  251.872.073,92
УКУПНО                    363.347.651,49
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 111.987.030,99
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.144.217,89bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд