Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
15.12.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 12. decembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.330.334.725,01 2.391.809.928,36                    61.475.203,35               61.475.203,35
PayPal Račun
EUR
703.000,00 715.555,13                            12.555,13                  122,1498               1.533.606,62
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.312.159,64                          312.159,64                  122,1498             38.130.237,59
 
USD
12.100.000,00 12.143.629,08                            43.629,08                    98,1123               4.280.549,39
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  101,6644             15.830.295,89
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,2880               8.269.375,48
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,6894             33.470.570,59
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,3001               2.270.194,07
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,4211                   389.180,07
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9933               3.802.346,32
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    84,8675               2.468.686,94
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    80,9207             30.749.461,40
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,827629          224.859.380,43
UKUPNO
 
                 427.529.088,14
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 109.521.558,61
VIP 42.764.845,00
Telenor 89.809.057,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd