Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – septembar 2014. godine
28.10.2014.

U periodu januar - septembar 2014. godine ostvaren je deficit budžeta Republike u visini od 140,1 mlrd dinara (u tabeli 4. deficit na nivou Republike iznosi 149,7 mlrd dinara s obzirom da su uključeni rashodi iz projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike). U septembru je zabeležen deficit od 11,8 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 77,6 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 89,4 mlrd dinara. Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.

Poreski prihodi iznosili su 64,8 mlrd dinara, neporeski prihodi 9,6 mlrd dinara, a donacije 3,2 mlrd dinara, uglavnom po osnovu pomoći za poplavljena područja. Prihodi su značajno veći nego u avgustu, pre svega zbog višeg priliva po osnovu akciza. Prihod od akciza iznosio je 22,7 mlrd dinara i viši je od prihoda u avgustu zbog uplate dela avgustovskih akciza u septembru. Osim toga, oporavljaju se prihodi od akciza na duvanske prerađevine s obzirom da slabi efekat gomilanja zaliha koji je najizraženiji u avgustu. Prihod po osnovu PDV iznosio je 30,8 mlrd u septembru. Smanjeni su povraćaji po osnovu poreza na dobit tako da je i kod ovog poreskog oblika došlo do rasta u odnosu na avgust. Skok neporeskih prihoda rezultat je transakcije sa robnim rezervama u iznosu od 2,8 mlrd dinara. Ova transakcija je proknjižena u istom iznosu i na rashodnoj strani što je uvećalo kapitalne izdatke.

U septembru je rast rashoda izazvan većom otplatom kamata, kapitalnim rashodima (transakcija sa robnim rezervama) i ostalim tekućim rashodima. Rast kamata uzrokovan je dospećem duga Pariskom klubu poverilaca i Evroobveznica 2021. Na kategoriji ostali tekući rashodi nalaze se izdaci namenjeni obnovi poplavljenih područja. Najveći deo rashoda čine transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO) i plate. Transferi OOSO iznosili su 21,2 mlrd dinara, a najveći deo se odnosi na penzije i iznosi 20,1 mlrd dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 20,5 mlrd dinara.

U septembru, na nivou opšte države, zabeležen je deficit u iznosu od 14 mlrd dinara dok je u periodu januar - septembar zabeležen deficit u iznosu od 135,3 mlrd dinara, pri čemu su delovi centralne države i lokalnog nivoa vlasti trenutno u suficitu. Na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 7,6 mlrd dinara, kod AP Vojvodina 3,5 mlrd dinara, a kod RFZO 7 mlrd dinara. Ovi suficiti su privremenog karaktera, jer je na primer, grad Beograd do kraja juna bio u statusu privremenog finansiranja, AP Vojvodina je ostvarila visok prihod po osnovu poreza na dobit u junu, dok je visok suficit kod RFZO posledica dinamike isplate plata pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola plate.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd