Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
22.10.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 21. oktobar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.265.512.013,33                    75.197.288,32               75.197.288,32
PayPal Račun
EUR
703.000,00 714.541,47                            11.541,47                  119,3786               1.377.804,53
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.202.843,21                          202.843,21                  119,3786             24.215.138,43
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,7847             60.167.019,08
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    98,8970             15.301.076,82
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,2653               8.107.367,80
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,2900             45.369.721,00
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,2864               2.438.545,62
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0309                   379.932,33
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9731               3.796.435,01
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    83,5985                   148.052,94
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,4153             31.317.401,92
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8766          238.170.882,74
UKUPNO
 
                 505.986.666,54
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 106.694.069,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd