Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
21.10.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 20. oktobar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.263.992.962,70                    73.678.237,69               73.678.237,69
PayPal Račun
EUR
703.000,00 714.539,76                            11.539,76                  119,5880               1.380.016,82
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.202.621,39                          202.621,39                  119,5880             24.231.086,79
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,2678             59.835.404,94
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    99,0787             15.329.188,95
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  150,8806               8.086.749,03
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,2744             45.060.652,16
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,2457               2.431.598,53
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0557                   380.520,09
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0069               3.806.326,21
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    82,7541                   146.557,51
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,2024             31.236.500,99
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8767          238.186.369,13
UKUPNO
 
                 503.789.208,84
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 106.694.069,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd