Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
10.10.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 9. oktobar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.247.902.290,86                    57.587.565,85               57.587.565,85
PayPal Račun
EUR
703.000 714.013,75                            11.013,75                  119,4393               1.315.474,59
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,4393             11.220.443,16
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,0393             60.330.356,20
 
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,5961             15.128.812,36
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,5727               8.123.843,52
 
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3440             45.199.352,00
 
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5324               2.044.563,36
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0444                   380.252,28
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0234               3.811.154,75
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,0057                   148.774,09
 
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,4515             23.163.099,90
 
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8719          235.950.980,18
UKUPNO
 
                 464.404.672,23
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 105.663.599,71
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd