Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
09.10.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 8. oktobar u 18.00 časova:
Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.245.795.518,62                    55.480.793,61               55.480.793,61
PayPal Račun
EUR
703.000 713.984,37                            10.984,37                  119,5502               1.313.183,63
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,5502             11.230.861,40
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,7649             60.154.316,51
 
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,6388             15.135.364,34
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,7327               8.132.419,04
 
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3478             45.272.627,40
 
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5791               2.051.133,58
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0608                   380.640,96
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0997               3.833.483,11
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,4000                   149.472,40
 
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    83,1596             23.362.026,43
 
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8690          235.157.244,98
UKUPNO
 
                 461.653.567,38
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 105.663.599,71
VIP 42.270.045,00
Telenor 88.826.122,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd