Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Помоћ Србији - Стање рачуна
09.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 8. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.245.795.518,62                    55.480.793,61               55.480.793,61
PayPal Рачун
EUR
703.000 713.984,37                            10.984,37                  119,5502               1.313.183,63
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,5502             11.230.861,40
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,7649             60.154.316,51
 
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,6388             15.135.364,34
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,7327               8.132.419,04
 
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3478             45.272.627,40
 
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5791               2.051.133,58
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0608                   380.640,96
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0997               3.833.483,11
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,4000                   149.472,40
 
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    83,1596             23.362.026,43
 
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8690          235.157.244,98
УКУПНО
 
                 461.653.567,38
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 105.663.599,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 88.826.122,61bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд