Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pomoć Srbiji - Stanje računa
30.09.2014.

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan - 29. septembar u 18.00 časova:
Račun
Valuta

Ukupna isplata

u originalnoj valuti

Ukupna uplata u

originalnoj valuti

Raspoloživi saldo

u originalnoj valuti

Srednji kurs

Raspoloživi

saldo u RSD

Dinarski

račun*

RSD
2.190.304.295,01
2.213.760.153,38
23.455.858,37
 
23.455.858,37

PayPal

Račun

EUR
703.000,00
713.841,47
10.841,47
118,8509
1.288.518,47

Devizni

račun

EUR
7.000.000,00
7.093.140,76
 
93.140,76
118,8509
11.069.863,15
 
USD
11.000.000,00
11.641.544,08
641.544,08
93,6202
60.061.485,08
 
CHF
0,00
153.442,30
153.442,30
98,4680
15.109.156,40
 
GBP
0,00
47.486,60
47.486,60
152,2168
7.228.258,29
 
RUB
0,00
19.283.000,00
19.283.000,00
2,3734
45.766.272,20
 
NOK
0,00
140.690,00
140.690,00
14,5396
2.045.576,32
 
DKK
0,00
23.700,00
23.700,00
15,9658
378.389,46
 
SEK
0,00
292.639,00
292.639,00
12,9407
3.786.953,51
 
CAD
0,00
1.771,00
1.771,00
83,9936
148.752,67
 
AUD
0,00
280.930,00
280.930,00
82,0001
23.036.288,09
 
JPY
0,00
270.622.297,00
270.622.297,00
0,8562
231.710.328,78
UKUPNO
 
 
 
 
 
425.085.700,79
* uključujući uplate operatera mobilne telefonije


Operateri mobilnetelefonije

Ukupne uplate do današnjega dana u RSD

Telekom 103.383.491,71
VIP 42.270.045,00
Telenor 87.979.451,95bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd