Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2022. годину

Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2022. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2021. годину

Решење о стручно-методолошким упутствима буџетске инспекције Министарства финансија

Решење о стручно-методолошким упутствима буџетске инспекције Министарства финансија

Програм рада буџетске инспекције за 2022. годину