Контакт

Једноставно до информацијеАдреса:
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
Србија
Централа Министарства:
+ 381 11 361 32 45
+ 381 11 364 26 00
Све информације из надлежности Министарства финансија можете добити на:
informacije@mfin.gov.rs

Остали контакт подаци

Кабинет министра
Тел: + 381 11 364 26 56
Е-адреса: kabinet@mfin.gov.rs

Секретаријат
Тел: + 381 11 364 26 00
Е-адреса: sekretarijat@mfin.gov.rs

Одсек за односе Министарства са јавношћу
Тел: + 381 11 364 2691
Е-адреса: press@mfin.gov.rs

Сектори

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције
Tел: +381 11 364 28 27
Факс: +381 11 364 28 28

Сектор буџета
Тел: + 381 11 364 29 31
+ 381 11 364 29 32
Факс: + 381 11 361 89 33

Сектор за фискални систем
Tел: +381 11 364 28 42
Факс: +381 11 364 28 43

Сектор за царински систем и политику
Tел: +381 11 364 27 61,
+381 11 364 27 62
Факс: +381 11 364 27 63

Сектор за финансијски систем
Tел: +381 11 364 27 41
Факс: +381 11 361 90 05

Сектор – Централна јединица за хармонизацију
Тел: : +381 11 364 28 02
Факс: +381 11 364 28 01

Сектор за управљање средствима Европске уније
Тел: : +381 11 364 28 78

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Тел: : +381 11 202 11 61

Сектор за имовинско-правне послове
Тел: +381 11 364 27 08
+381 11 364 27 09
Факс: +381 11 361 90 69

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Tел: +381 11 364 26 32

Сектор за буџетску инспекцију
Tел: +381 11 3642 868

Сектор за другостепени порески и царински поступак
Одељење у Београду: +381 11 364 29 72
Одељење у Новом Саду: +381 21 300 01 85
Одељење у Нишу: +381 18 415 06 22
Одељење у Крагујевцу: +381 34 617 04 43,
+381 34 617 04 44

Сектор за праћење фискалних ризика
Тел: +381 11 364 29 76

Управе

Управа за спречавање прања новца
Адреса: Ресавска 24
Тел: +381 11 735 90 70
Факс: +381 11 362 83 99
Е-адреса: uprava@apml.org.rs
http://www.apml.gov.rs/

Пореска управа
Адреса: Саве Машковића 3-5
Тел: +381 11 395 05 28
Е-адреса: kabinet@purs.gov.rs
http://purs.gov.rs/

Управа за трезор
Адреса: Поп Лукина 7-9
Тел: +381 11 320 24 51
Е-адреса: kabinet@trezor.gov.rs
http://www.trezor.gov.rs/

Управа царина
Адреса: Булевар др. Зорана Ђинђића 155
Тел/Факс: +381 11 269 58 80
Е-адреса: pr@carina.rs
http://www.upravacarina.rs/cyr/Stranice/Default.aspx

Управа за дуван
Адреса: Београдска 70/1
Тел: +381 11 302 18 01
Факс: +381 11 334 76 17
Е-адреса: info@duvan.gov.rs
http://duvan.gov.rs/

Управа за јавни дуг
Адреса: Поп Лукина 7-9
Тел: +381 11 32 02 461
Факс: +381 11 26 29 055
http://www.javnidug.gov.rs/

Управа за слободне зоне
Адреса: Омладинских бригада 1
Тел.: 011 311 73 26, 011 311 73 27
Факс. 011 311 73 88
Е-адреса: slobodnezone@usz.gov.rs
http://www.usz.gov.rs/

Управа за игре на срећу
Адреса: Омладинских бригада 1
Тел.: 011 311 76 39, 011 311 76 45
Факс. 011 311 75 72
Е-адреса: igre.na.srecu@uis.gov.rs
http://www.uis.gov.rs/