Организационе јединице

pdf

Шема Министарства финансија, 28.6.2019.

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Сектор за буџетску инспекцију
Сектор за другостепени порески и царински поступак
Унутрашње јединице изван сектора, Секретаријата и кабинета министра
Сектор за праћење фискалних ризика