Организационе јединице

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Сектор за буџетску инспекцију
Сектор за другостепени порески и царински поступак
Сектор за праћење фискалних ризика
Сектор за дигитализацију у области финансија
Унутрашње јединице изван сектора, Секретаријата и кабинета министра