Јавне набавке 2019.

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, Набавка централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура правних лица и предузетника, П ЈН 2/2019
Јавна набавка мале вредности – Поправка и одржавање службених возила Министарства финансија, ЈН МВ 12/2019
Централизована јавна набавка – Набавка превозних средстава, ЦЈН 12/2019
Јавна набавка мале вредности – Набавка услуге осигурања возила марке ШКОДA, ЈН МВ 11/2019
Јавна набавка мале вредности – Одржавање и поправка мултифункционалних уређаја, ЈН МВ 10/2019
Набавка софтвера за аутоматско слање платних листића, ЈН 11/2019
ЦЈН 2/2019, Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)
Набавка тонера за штампаче марке Kyocera, ЈН 10/2019
Набавка услуга унапређења система за припрему буџета – БИС, ЈН 8/2019
Набавка централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура правних лица и предузетника, ЈН 9/2019