Јавне набавке 2018.

Набавка видео конференцијског система
Централизована јавна набавка 11/2018 – набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме
Централизована јавна набавка 9/2018 – набавка канцеларијског намештаја
Набавка тонера за штампаче, ЈН 4/2018
Набавка рачунарске опреме, ЈН 3/2018
Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 7/2018- Услуга медијског праћења активности Министарства финансија
Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 6/2018- Одржавање Система за припрему буџета БИС
НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Централизована јавна набавка – Набавка услуге осигурања возила, ЦЈН број 5/2018
Јавна набавка мале вредности, Одржавање мултифункционалних уређаја, број ЈН МВ 4/2018