Јавне набавке 2016.

Јавна набавка услуга – Услуге саветовања у пословању и управљању Фондом за развој Републике Србије и Агенцијом за осигурање и финансирање извоза, ЈН број 5/2016
Централизована јавна набавка број 3/2016 – Набавка услуге мобилне телефоније