Јавне набавке 2015.

Централизована јавна набавка број 5/2015 – Набавка канцеларијског материјала (набавка материјала за штампарију)
Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова
Централизована јавна набавка број 10/2015 – набавка рачунарске опреме и штампача
Централизована јавна набавка број 3/2015 – Набавка горива и мазива