Јавне набавке 2014.

Централизована јавна набавка, број 2/2014, Набавка рачунарског материјала – тонера
Централизована јавна набавка, број 9/2014 – Набавка материјала за штампарију и књиговезницу
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума број ЦЈН 5/2014
Централизована јавна набавка, број 3/2014: Набавка канцеларијског материјала за Партију 1 – Папир
Централизована јавна набавка, број 1/2014 – Набавка услуга мобилне телефоније