Информатор о раду Министарства финансија, март 2021

Преузмите информатор о раду:

docx

Информатор о раду Министарства финансија, март 2021

pdf

Информатор о раду Министарства финансија, март 2021

docx

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn