Category:
Документи - Капитални пројекти
Published on:
03. February 2020.

Прописи

pdf

Правилник о студији изводљивости и претхоодној студији изводљивости

pdf

Правилник о начину израде параметара

pdf

Правилник о инвестиционој документацији

pdf

Правилник о поступку рационализације капиталних пројеката

pdf

Правилник о поступку укључивања капиталних пројеката у буџет

pdf

Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката

pdf

Правилник о садржају базе капиталних пројеката