Category:
Документи
Published on:
05. April 2021.

Макроекономски и фискални подаци, 5. април 2021. године

doc

Саопштење

xlsx

Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 5. април 2021. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2021. године, према Закону о буџету, 5. април 2021. године

xlsx

Tабела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2021. године, 5. април 2021. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-фебруар 2021. године, 5. април 2021. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 28.2.2021, 5. април 2021. године