Category:
Документи - Инструкције за попуњавање образаца
Published on:
15. May 2020.

Инструкције за попуњавање образаца

pdf

Корисничко упутство о начину пријаве предлога идеја капиталних пројеката овлашћених предлагача

ppt

1. Инструкције за попуњавање обрасца Образац за идентификацију пројекта (Образац бр. 1)

ppt

2. Инструкције за попуњавање обрасца Упитник о спремности пројектне документације - Универзални образац (Образац бр. 2.5)

ppt

3. Инструкције за попуњавање обрасца Контролна листа за пред-селекцију (Образац бр. 3)

pptx

4. Инструкције за попуњавање обрасца Захтев за финансирање капиталног пројекта (Образац бр. 4)

pptx

5. Инструкције за попуњавање обрасца План имплементације капиталног пројекта - пројекти у току (Образац бр. 5)

pptx

5. Инструкције за попуњавање обрасца План имплементације капиталног пројекта (Образац бр. 5)

ppt

6. Инструкције за попуњавање обрасца Извештај о напретку имплементације пројекта (Образац бр. 6)

ppt

7. Инструкције за попуњавање обрасца Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту (Образац бр. 7)

ppt

8. Инструкције за попуњавање обрасца Извештај о ефектима капиталног пројекта (Образац бр. 8)