Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Преглед броја запослених и средства за плате за 2021. годину

Сличне теме

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години („Службени гласник РС“, број 21/2023)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години („Службени гласник РС“, број 21/2023)

Упутство за проверу усаглашености одлука о буџету локалних власти

Упутство за проверу усаглашености одлука о буџету локалних власти

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину