Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Преглед броја запослених и средства за плате за 2021. годину

Сличне теме

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано септембра 2021)

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано септембра 2021)

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године)

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину