Читај ми

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године

Пореска управа Републике Србије представља једну од кључних институција неопходних за ефикасно функционисање целокупног државног апарата. Њено ефикасно пословање у доброј мери опредељује квалитет функционисања свих корисника буџетских средстава у Републици Србији. Због тога је креирање економичног и ефикасног институционалног механизма наплате јавних прихода, пропраћеног одговарајућом организационом структуром за његову имплементацију, од изузетног значаја. У циљу проналажења оптималне структуре за функционисање Пореске управе Републике Србије, решењем Министарства финансија бр. 119-01-187/2015-01 од 24.04.2015.године формирана је Радна група за трансформацију Пореске управе, чији је резултат рада сажет у овом документу.

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године

Сличне теме

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)