Читај ми

Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Одлука о измени Програма за решавање проблематичних кредита

Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Акциони план за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године
Програм за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године

Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Стратегија за решавање проблематичних кредита - резиме
Стратегија за решавање проблематичних кредита
Акциони план за спровођење стратегије за решавање проблематичних кредита
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за III квартал 2015
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2015 и I квартал 2016. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2016. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2016. и I квартал 2017.године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2017. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2017 и I квартал 2018. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2018. године

English version

Нaрoднa Бaнкa Србиje je у склaду сa Стрaтeгиjoм зa рeшaвaњe прoблeмaтичних крeдитa усвojилa Акциони план за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита.

Вишe дeтaљa пoглeдajтe нa линку:

Позив на учешће у Јавном форуму до 20. маја 2016. године
Нацрт анализе постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србији

Сличне теме

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)