Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019

Национални програм за сузбијање сиве економије
Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије

Сличне теме

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм реформе управљања јавним финансијама

Програм економских реформи (ERP)

Програм трансформације Пореске управе 2021 – 2025. године