Категорија:
Документи - Јавни позиви
Објављено:
02. октобра 2019.

Уступање портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда

pdf

Уступање портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда