Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
14. фебруара 2021.

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године

pdf

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године

xlsx

Прилог 1 - Планирана средства за плате

docx

Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта

xlsx

Прилог 3 - Преглед капиталних пројеката

pdf

Лимити буџетских корисника за период 2022-2024