Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
01. октобра 2019.

Упутство за припрему буџета за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

pdf

Упутство за припрему буџета

pdf

Лимити 2020-2022. година

pdf

Инструкција за обезбеђивање износа суфинасирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније

pdf

БИС_Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

xlsx

Прилог 1 - Планирана средства за плате

docx

Прилог 2а - Образац КИ

docx

Прилог 2б - Образац КР

docx

Прилог 2ц - Обрзац КФ

xlsx

Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације

xlsx

Прилог 4 - ИПА 2013 - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

xlsx

Прилог 5 - АПВ

xlsx

Прилог 6 - АП КиМ

xlsx

Прилог 7 - Маркице

xlsx

Прилог 8 - Агенције

xlsx

Прилог 9 - Комисије и уговори