Упутство за примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

УПУТСТВО

ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА

ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И

ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Имајући у виду дилеме које су настале на почетку примене Зaкона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталнх примања код корисника јавних средстава, Министарство финансија даје инструкцију везану за примену појединих одредаба Закона.

pdf

Упутство за примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава