Категорија:
Документи - Документи јавних политика
Објављено:
24. фебруара 2020.

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)

docx

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године ("Службени гласник РС", бр. 14/2020)

docx

Акциони план