Категорија:
Документи - Остали документи
Објављено:
02. октобра 2019.

Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.

Преузмите документ:

pdf

Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.

pdf

Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје путничких возила произведених у Републици Србији у 2013. години