Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године

Пореска управа Републике Србије представља једну од кључних институција неопходних за ефикасно функционисање целокупног државног апарата. Њено ефикасно пословање у доброј мери опредељује квалитет функционисања свих корисника буџетских средстава у Републици Србији. Због тога је креирање економичног и ефикасног институционалног механизма наплате јавних прихода, пропраћеног одговарајућом организационом структуром за његову имплементацију, од изузетног значаја. У циљу проналажења оптималне структуре за функционисање Пореске управе Републике Србије, решењем Министарства финансија бр. 119-01-187/2015-01 од 24.04.2015.године формирана је Радна група за трансформацију Пореске управе, чији је резултат рада сажет у овом документу.

pdf

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године