Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита

pdf

Одлука о измени Програма за решавање проблематичних кредита

Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита

pdf

Акциони план за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године

pdf

Програм за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године

Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита

pdf

Стратегија за решавање проблематичних кредита - резиме

pdf

Стратегија за решавање проблематичних кредита

pdf

Акциони план за спровођење стратегије за решавање проблематичних кредита

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за III квартал 2015

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2015 и I квартал 2016. године

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2016. године

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2016. и I квартал 2017.године

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2017. године

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2017 и I квартал 2018. године

pdf

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2018. године

English version

Нaрoднa Бaнкa Србиje je у склaду сa Стрaтeгиjoм зa рeшaвaњe прoблeмaтичних крeдитa усвojилa Акциони план за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита.

Вишe дeтaљa пoглeдajтe нa линку:

pdf

http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/npl/akcioni_plan.pdf

pdf

http://www.nbs.rs/internet/english/55/npl/action_plan.pdf

pdf

Позив на учешће у Јавном форуму до 20. маја 2016. године

pdf

Нацрт анализе постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србији