Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
21. фебруара 2021.

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу