Категорија:
Документи - Остали документи
Објављено:
11. фебруара 2020.

Пословни план за унапређење организације и рада царинске службе Министарства финансија за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, број 11/2020)

docx

Закључак Владе

docx

Пословни план за унапређење организације и рада царинске службе Министарства финансија за период 2020–2024. године

docx

Преглед планираних мера и активности