Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
01. октобра 2019.

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину

pdf

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања