Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
01. октобра 2019.

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2020. годину

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2020. годину