Објасњење у вези са годисњим порезом на доходак грађана за 2014. годину

pdf

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2014. годину