Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства, број 011-00-1180/2015-04, од 10.11.2015.

pdf

Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства