Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

pdf

Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања