Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019

pdf

Национални програм за сузбијање сиве економије

pdf

Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије