Категорија:
Документи - Јавни позиви
Објављено:
06. марта 2020.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу office@civilnodrustvo.gov.rs сa нaпoмeнoм: “Кандидатура за учешће у изради Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом“

 

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 6. до 16. марта 2020. године у 15:30 часова.

pdf

Јавни позив

doc

Анекс 1 - Пријавни формулар

docx

Анекс 2 - Преглед реализованих пројеката

docx

Анекс 3 - Преглед објављених публикација