Категорија:
Документи - Јавни позиви
Објављено:
29. марта 2021.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у изради Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством финансија упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у изради  Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима  Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године, са пратећим акционим планом.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од  9.  до. 22. марта 2021. године у 15:30 часова.

Пријаве са пропратном документацијом подносе се  искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs  и afcos.serbia@mfin.gov.rs сa нaпoмeнoм:  Учешће у изради Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима  Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године, са пратећим акционим планом“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

  1. Јавни позив
  2. Анекс 1 – Пријавни формулар
  3. Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима
  4. Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама
docx

Јавни позив

doc

Анекс 1 – Пријавни формулар

docx

Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима

docx

Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама

pdf

Листа поднетих пријава

pdf

Листа одбачених пријава

pdf

Записник