Категорија:
Документи - Јавни позиви
Објављено:
02. октобра 2019.

Информација о започињању истраживања тржишта у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије, 4.4.2018. године

pdf

Информација о започињању истраживања тржишта у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије, 4.4.2018. године

pdf

Саопштење потенцијалним инвеститорима о истеку рока за потписивање Уговора о поверљивости података у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије