Категорија:
Документи - Фискална стратегија
Објављено:
23. новембра 2020.

Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/2020)

pdf

Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/2020)