Категорија:
Документи - Фискална стратегија
Објављено:
02. октобра 2019.

Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину – на руском језику

pdf

искална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину - на руском језику