Категорија:
Документи - Енергетика
Објављено:
31. јануара 2020.

Енергетика

doc

Образац 1.2 - Образац за идентификацију пројекта

doc

Образац 2.2 - Упитник о спремности пројектне документације

doc

Образац 3 - Контролна листа за пред-селекцију

doc

Образац 4 - Захтев за финансирање капиталног пројекта

doc

Образац 5 - План имплементације капиталног пројекта

doc

Образац 6 - Извештај о напретку имплементације пројекта

doc

Образац 7 - Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту

doc

Образац 8 - Извештај о ефектима капиталног пројекта